Het belang van de juiste locatie


Voor de optimale gezondheid en vitaliteit dienen de energieën aan de linker- en rechterkant van de hersenen gelijk te zijn.

Het elektromagnetische veld behoort evenredig verdeeld te zijn rond de centrale meridiaanlijn van het lichaam. De ideale locatie voor het verzamelpunt is de centrale positie bij de thymusklier. Bij deze positie stroomt biologische energie evenwichtig rond het centrale zenuwstelsel en functioneren de organen en klieren in harmonie.

De locatie bepaalt hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen en hoe we de wereld waarnemen. Het beïnvloedt onze bewuste werkelijkheid en heeft grote gevolgen voor de fysieke en psychische gezondheid.

Een verkeerde positie veroorzaakt lichte tot ernstige onevenwichtigheden in de energieverdeling in de hersenen en het zenuwstelsel, waardoor endocriene functies en hormoonwerking worden verstoord.

AddThis Social Bookmark Button