Geschiedenis

Inleiding
Al heel lang zijn we op zoek naar kracht en gezondheid. We hebben gezocht naar wat ons voedt en ondersteunt. Wij zijn op zoek naar onze eigen energiecentrale. Deze centrale is gevonden en onder bepaalde omstandigheden bewezen in zijn bestaan en ook in zijn functie.

Energie
Volgens vele overleveringen staat de mens bloot aan energie die zijn of haar gezondheid positief of negatief beïnvloedt. In veel godsdiensten worden diverse soorten rituelen uitgevoerd om deze energie van de mens te beïnvloeden. Het gemeenschappelijk bidden in de Christelijke geloofsovertuiging heeft tot doel de omgevingsenergie positieve te veranderen. Of dat nu is voor iemands ziel na het overlijden, of in geval van ziekte, voor iemands gezondheid. Bekend zijn hierbij de handoplegging en de gebedsgenezing.

Binnen veel overgeleverde en nieuw ontstane gezondheidsmethoden wordt effectief gestuurd op energie. Vanuit het oosten komt de acupressuur en acupunctuur die gebaseerd zijn op meetbare energiebanen op en rondom het lichaam. Vanuit het westen kennen we de bij de indianen toegepaste Sjamanistische rituelen die moeten leiden tot contact met de geesteswereld. INCA-healing zou je hier ook onder kunnen laten vallen.
Populaire literatuur hierover is geschreven door onder andere Carlos Castaneda in de Don Juan reeks. Ook de vrij recent geïntroduceerde methode van Dr. Pearl: "Reconnectieve healing" zou je hier onder kunnen laten vallen.

Wetenschap
De wetenschap heeft aangetoond dat alles om ons heen bestaat uit trilling en energie, en o.a. de mate van trilling bepaalt welke atomen er aan elkaar blijven plakken waardoor vaste stof ontstaat. Ook ons lichaam is op deze manier opgebouwd. Kortom, wij bestaan louter uit energie en trilling. Dat deze energie te beïnvloeden is, blijkt uit alle medische onderzoeken die worden gedaan rondom het gebruik van mobiele telefoons, elektriciteitsmasten en geopatische straling en nog veel meer.
Aan de Universiteit van Exeter is door Dr. Jon Whale en Dr. Angela Blaen aangetoond dat we beschikken over een of meerdere punten op ons lichaam die in directe verbinding staan met die omgevingsenergie.
Dit punt wordt "het verzamelpunt" genoemd. Uit langdurig onderzoek is gebleken dat "het verzamelpunt" er in grote mate toe bijdraagt hoe wij ons voelen en hoe wij zaken van buitenaf waarnemen en/of interpreteren. Een verkeerde locatie, of wanneer "het verzamelpunt" zich gesplitst heeft, leidt van vage tot zeer ernstige lichamelijke klachten en psychische problemen.

De locatie
Bij de geboorte de loopt het energie contact tussen moeder en kind via de navelstreng. Vandaar dat bij pasgeboren baby's "het verzamelpunt" te vinden is in de navelstreek. Gaandeweg de groei naar volwassenheid verschuift het punt naar de borststreek. Wanneer het punt zich verplaatst naar de juiste locatie (rondom de Thymusklier) voelt de persoon zich in evenwicht en vol zelfvertrouwen.

Bij vele van ons gaat er echter in de tijd tussen geboorte en heden iets mis. Door b.v. zwaar medicijngebruik, drugs en bovenmatige stress kan "het verzamelpunt" zich op een verkeerde locatie gaan zetten.
Als het punt of punten daar gelokaliseerd blijft, kan dat leiden tot wezenlijke klachten die dikwijls door medici moeten worden behandeld.

AddThis Social Bookmark Button